LAVENERGISYKEHUS
Brukerstyrt innovasjonsprosjekt

Halvert energiforbruk i fremtidens sykehus

Dette fireårige brukerstyrt innovasjonsprosjekt (2010- Q2 2014), støttet av Norges forskningsråd, har som mål å halvere energi levert til nye sykehusbygg.

Sykehus er en mobilbet energiintensive bygningskategori; høyt energiforbruk er resultatet av spesielle krav til driftsmønstre, hygiene, og energikrevende beste spilleautomater medisinsk-teknisk utstyr. Disse kravene gjør design rulett.casino og prosjektering av energieffektive tekniske systemer mer utfordrende enn for andre yrkesbygg.  

Deltagere fra helsesektor, næringsliv og forskning skal gjennomgå de spesielle kravene som gjør sykehus så energiintensive og se på nye løsninger.

Forslag til nye design for sykehusbygninger og tekniske installasjoner blir validert med energisimuleringer av et modellsykehus.

Resultater fra alle delprosjektene blir publiserte fortløpende.

"Den beste måten å forutse fremtiden er å designe den" - Buckminster Fuller