LAVENERGISYKEHUS
Brukerstyrt innovasjonsprosjekt

Download

Vennligst ta kontakt med Thorgeir Harsem for tilgang til prosjekthotell.

  T.Thorgeir.Harsem@norconsult.com

Veiledere for energieffektiv design gir energieffektiv designråd for sykehusplanleggere, arkitekter, og ingeniører. Veildere dekker flere fagområder inkludert bygg, VVS, automasjon og medisinsk-teknisk utstyr.