LAVENERGISYKEHUS
Brukerstyrt innovasjonsprosjekt

Kontakt

Prosjektleder er Trond Thorgeir Harsem i Norconsult:

E-Mail T.Thorgeir.Harsem@norconsult.com