LAVENERGISYKEHUS
Brukerstyrt innovasjonsprosjekt

FAQ

Kostnadsramme:  Kostnadsrammen er på 24 millioner kroner hvorav 50 % er støtte fra Norges forskningsråd. De resterende 50 % dekkes av de samarbeidende aktørene i prosjektet gjennom egeninnsats i timer og tilskudd. Tidsramme er på fire år og inkluderer flere masteroppgaver og /eller PhD.

 

For flere spørsmål: ta kontakt med prosjektleder Trond Thorgeir Harsem

E-Mail T.Thorgeir.Harsem@norconsult.com