LAVENERGISYKEHUS
Brukerstyrt innovasjonsprosjekt

Fotoalbum

Nytt Kirkenes sykehus er et prosjekt hvor veiledere med Beste Energipraksis (BEP) er blitt innarbeidet i designprosessen.